Slavíme 700 let od založení kostela sv. Vavřince v Brně-Komíně

Co a proč slavíme?

V roce 2024 uplyne 700 let od vysvěcení našeho komínského kostela sv. Vavřince. Nevíme přesně, kdy započala stavba, ale bylo to nejspíš v roce 1323 nebo o něco dříve. Naše oslavy budou trvat po celý rok, s vyvrcholením v září roku 2024, protože roku 1324 byl kostel (pravděpodobně) vysvěcen. 

K historickým faktům patří, že kostel nechala postavit Eliška Rejčka, vdova po českém králi Václavu II, která tehdy vládla z Brna. Vesnice Komín náležela pod farnost kostela Panny Marie na Starém Brně, vzdáleného asi 8 km. Vzdálenost přinášela problémy, kněz například nestíhal dorazit do Komína k umírajícím. Proto obyvatelé předstoupili před královnu se žádostí o vlastní kostel. Bylo to v době, kdy Rejčka rekapitulovala svůj dosavadní způsob života, více se obrátila k Bohu a rozhodla se založit na Starém Brně klášter cisterciaček a postavit zde i nový klášterní chrám. Nechala v Komíně zbudovat kostel a farní práva z původního kostela Panny Marie na něj přenesla.
Legenda vypráví příběh trochu jinak. Královna, která tehdy pobývala na Špilberku, chtěla Brnu zanechat nějakou památku. Rozhodla se postavit klášter a kostel. Přemýšlela ale, kde obě stavby postavit. Podle pověsti nechala ušít tři praporky, vystoupila na věž Špilberku a dívala se, kam praporky poletí. První spadl hned pod hradem, na starém Brně, kde Eliška nechala založit klášter. Druhý se nenašel. Třetí doletěl do Komína, kde královna nechala založit kostel zasvěcený sv. Vavřinci. 

Jiná verze pověsti, která v Komíně koluje, místo praporků hovoří o šípech: královna prý vyzvala lučištníka, aby vystřelil šíp. Kam dopadne, tam postaví kostel. Šíp doletěl až do Komína.

Komínský kostel byl postaven v duchu vrcholné gotiky. Původně byl jednolodní, s kněžištěm v místě dnešní boční kaple (vpravo při pohledu od vchodu). Goticko-renesanční věž byla přistavěna až v první polovině 16. století. Masivní zdivo a střílnová okénka naznačují, že byla pro obyvatele Komína útočištěm v neklidných dobách. Na zvonici jsou celkem 4 zvony, z nich nejstarší, svatý Vavřinec, pochází z roku 1685. Při opravách kostela v roce 1883 byla věž doplněna o cimbuří a jehlanec zakončený křížem. 

V letech 1912-13 byl kostel zásadním způsobem rozšířen: z dosavadního kostela byl vybourán střed a na jeho místo postaveno trojlodí od severu k jihu. Původní presbytář tak vytvořil boční kapli. Architekt přestavby Antonín Blažek postavil mnoho dalších budov v Brně, mimo jiné komínskou školu (nynějším GYMUM) a Starou hasičku. 

Více informací o architektuře, výzdobě i historii kostela se můžete dočíst v knize Kostel sv. Vavřince v Brně-Komíně napříč staletími autora Jana Studeníka, ze které převážně vychází i tento text. 

Město Brno pořádá v letošním roce oslavy 700 kláštera na Starém Brně, pro více informací navštivte https://www.brno.cz/w/eliska-rejcka